วิธีการขอใบกำกับภาษี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การออก
ใบกำกับภาษี

 • สินค้าทั้งหมดที่ autogate.pro จัดจำหน่าย สามารถเรียกร้องใบกำกับภาษีได้

 • สงวนสิทธิ์การทำรายการร้องขอเพื่อออกเอกสารใบกำกับภาษีภายใน 3 วันทำการ นับจากธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

 • สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสาร เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือออกเอกสารซ้ำ

 • ใบกำกับภาษีออกแก่ผู้มีสัญชาติไทย กิจการที่ดำเนินการในไทย มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

 • ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) และจัดส่งผ่านทางอีเมลเท่านั้น ไม่มีบริการออกใบกำกับภาษีเป็นเอกสารกระดาษ ไม่มีบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ข้อมูลสำหรับการขอออกใบกำกับภาษี

 • เลขที่คำสั่งซื้อ หรือเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และช่องทางที่สั่งซื้อ
  [ตัวอย่าง] คำสั่งซื้อเลขที่ 231019CB81NA2B สั่งซื้อผ่าน https://lazada.co.th/chalaad

 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลข 13 หลัก) ที่ถูกต้อง ของผู้ซื้อ หรือกิจการ

 • อีเมล สำหรับรับใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ต้องแจ้ง ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ⤵

ส่งคำขอออกใบกำกับภาษี

 • พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดตาม แบบฟอร์ม ⤵

 • ส่งอีเมล ด้วยหัวข้อ 'Req: Tax Invoice' หรือส่งผ่าน LINE / Facebook Messenger หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ส่งเรื่องขอใบกำกับภาษี

ส่งเรื่องขอใบกำกับภาษี