อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ

autogate accessories

smart controller
กล่องควบคุม
photo sensor
เซ็นเซอร์กันหนีบ
remote controller
รีโมทควบคุม
flashing light
ไฟหัวเสา
backup battery
แบตเตอร์รีสำรอง