เซ็นเซอร์ความปลอดภัย

security sensors

air | smoke sensor
เซ็นเซอร์อากาศ ควันไฟ
water sensor
เซ็นเซอร์น้ำ
door | window sensor
เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง
motion sensor
เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว
smart siren
สัญญาณเตือนภัย