ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดสิ่งใหม่ นวัตกรรมคือการทําสิ่งใหม่ Meross ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนํา เต็มไปด้วยทั้งความคิดสร้างสรรค์ระดับเฟิร์สคลาสและนวัตกรรมล้ําสมัย