นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกคําสั่งซื้อของคุณภายใน 14 วันโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการยกเลิก

กำหนดสําหรับการยกเลิกคําสั่งซื้อคือ 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าหรือบุคคลที่สามรับสินค้าแทน ในนามของคุณ

ในการใช้สิทธิ์ในการยกเลิก คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณโดยใช้ข้อความซึ่งแสดงเจตจำนงค์ที่ชัดเจน

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณทางอีเมล hello@autogate.pro

เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ถูกส่งคืน เราจะใช้วิธีการชําระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้สําหรับคําสั่งซื้อ หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย โดยคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

เงื่อนไขการคืนสินค้า:

สินค้าที่เข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คืนสินค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

  • สินค้าถูกซื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

สินค้าต่อไปนี้ไม่สามารถส่งคืนได้:

  • สินค้าสั่งทำ สินค้าที่ผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะบุคคล หรือสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า (pre-order)

  • สินค้าที่ไม่เหมาะแก่การส่งคืนโดยธรรมชาติของสินค้า เช่น สินค้าที่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หรือหมดอายุแล้ว

  • สินค้าที่ไม่เหมาะแก่การส่งคืนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย และบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดผนึกแล้ว

  • สินค้าซึ่งหลังจากส่งมอบแล้ว โดยธรรมชาติแล้ว ผสมกับสินค้าอื่น ๆ อย่างแยกไม่ออก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนข้างต้น หรือไม่เป็นไปตามแนวทางเทียบเคียงกับเงื่อนไขดังกล่าว ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การส่งคืนสินค้า

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า โดยสามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

autogate.pro
12/93 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 14/1 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 02-430-1484
(คืนสินค้า)

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายในการจัดส่งคืน ดังนั้นเราขอแนะนําบริการไปรษณีย์ที่มีประกัน และติดตามได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้หากไม่ได้รับสินค้าจริง

ของขวัญ

หากสินค้าถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อแล้วจัดส่งถึงคุณโดยตรง คุณจะได้รับเครดิตของขวัญตามมูลค่าการส่งคืนของคุณ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว บัตรของขวัญจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมล

หากสินค้าไม่ได้ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อ หรือผู้ให้ของขวัญได้ส่งคําสั่งซื้อถึงตัวเองเพื่อมอบให้คุณในภายหลัง เราจะส่งเงินคืนไปยังผู้ให้ของขวัญ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล hello@autogate.pro