ซอมฟี่กำเนิดขึ้นกว่า 50 ปีที่แล้ว เมื่อปี 1969 ในจังหวัดโอต-ซาวัว ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งยังคงเป็นฐานการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ของซอมฟี่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบประตูรั้ว ระบบม่าน ระบบรักษาความปลอดภัย และสมาร์ทโฮม