จากแบรนด์กว่าศตวรรษ เริ่มต้นจากร้านกุญแจเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อ Linus Yale ได้สร้างนวัตกรรมล็อกครั้งแรกของเขา และจากนั้นเราได้พัฒนาจากระบบล็อกแบบแมคคานิคสู่ระบบล็อกแบบอัจฉริยะเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างบ้านและระบบล็อกให้ถึงกัน