สตาร์ตอัปผู้บุกเบิกด้านกลอนและล็อคอัจฉริยะจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ก่อนจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบรษัทด้านล็อค และการควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดของโลกจากสวีเดน Assa Abloy ในปี 2017