โรเจอร์ เทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ที่แคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี เริ่มต้นจากธุรกิจซ่อมมอเตอร์ ก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจการออกแบบผลิตมอเตอร์ โดยมีโรงงานมากกว่า 5 แห่งในอิตาลี