การชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้า และชำระผ่านเว็บไซต์ / ร้านค้าออนไลน์

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ผ่านระบบชำระหน้าเว็บ

ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์

พร้อมเพย์
ผ่านระบบชำระหน้าเว็บ

รองรับช่องทางการชำระหลากหลาย สำมารถทำผ่านหน้าเว็บได้เลย และยังสามารถบันทึกไว้ใช้ซ้ำสำหรับการชำระในอนาคตได้อีกด้วย

รองรับบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ American Express, JCB, Master Card, Visa

รองรับการชำระผ่านระบบ
Apple Pay และ Google Pay

รองรับการชำระผ่านระบบ
PromptPay

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ผ่านระบบชำระหน้าเว็บ

หลังจากเลือกสินค้าใส่ตะกร้าแล้ว กด Check Out จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงสถานที่จัดส่งสินค้า

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขบัตร 13 หลัก
เดือน/ปี ที่หมดอายุของบัตร 4 หลัก
รหัสความปลอดภัยหลังบัตร 3 หลัก
จากนั้นเลือก Pay

ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์

หลังจากเลือกสินค้าใส่ตะกร้าแล้ว กด Check Out จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงสถานที่จัดส่งสินค้า

กดปุ่ม Apple Pay หรือ Google Pay แล้วทำตามหน้าจอ

พร้อมเพย์
ผ่านระบบชำระหน้าเว็บ

หลังจากเลือกสินค้าใส่ตะกร้าแล้ว กด Check Out จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงสถานที่จัดส่งสินค้า

กด Generate QR Code
จากนั้นใช้แอปธนาคารที่รองรับบนโทรศัพท์มือถือ
แสกนเพื่อชำระ

สั่งซื้อสินค้า และชำระผ่านแชต / ข้อความ

ลิงก์ชำระเงินด้วย
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พร้อมเพย์โอนเงิน

รองรับช่องทางการชำระหลากหลาย โดยสามารถแจ้งช่องทางชำระที่สะดวก เมื่อชำระแล้วส่งหลักฐานการชำระผ่านทางแชตได้ทันที

รองรับบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ JCB, Master Card, Visa รวมถึงกระเป๋าเงิน LINE Pay

รองรับการชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, หรือธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โดยต้องมีการส่งข้อมูลยืนยันการชำระเพิ่มเติม

รองรับการโอนชำระผ่านระบบ
PromptPay โดยต้องมีการส่งข้อมูลยืนยันการชำระเพิ่มเติม

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ผ่านลิงก์ชำระเงิน

แจ้งความต้องการเลือกช่องทางชำระ เมื่อได้รับลิงก์สำหรับชำระแล้ว กดเข้าลิงก์

ระบุจำนวนยอดที่ต้องการชำระ (กรุณาตรวจสอบกับผู้ขาย) แล้วกด 'ถัดไป'
สามารถเลือกลงชื่อเข้าสู่ LINE Pay ได้ ซึ่งหากมีข้อมูลบัตรเครดิตที่ผูกไว้อยู่แล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ต้องการใช้ชำระ แล้วกดชำระได้ทันที กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถผูกใหม่ โดยกรอกข้อมูลบัตรเครดิต แล้วจึงชำระ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

แจ้งความต้องการเลือกช่องทางชำระ และตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ จากนั้นโอนชำระด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ ก่อนจะส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบ

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: ดิ อเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บจก.ฉลาดอัจฉริยะ
หมายเลขบัญชี: 0971230533

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: อเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 4181136728

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
สาขา: เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ชื่อบัญชี: บจก. ฉลาดอัจฉริยะ
หมายเลขบัญชี: 2752159299

พร้อมเพย์โอนเงิน

แจ้งความต้องการเลือกช่องทางชำระ และตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ จากนั้นโอนชำระด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ ก่อนจะส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบ

หมายเลขพร้อมเพย์
ชื่อบัญชี: บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 0105562192691

หรือชำระด้วยการสแกน QR Code นี้

ชำระที่หน้างาน / สถานที่ติดตั้ง

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ด้วยการแตะ หรือเสียบ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พร้อมเพย์โอนเงิน

รองรับช่องทางการชำระหลากหลาย สามารถแจ้งช่องทางการชำระที่สะดวก เมื่อชำระแล้วสามารถส่งหลักฐานการชำระผ่านทางแชต

รองรับบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานผ่านการแตะ หรือมีชิปการ์ดที่มีสัญลักษณ์ JCB, Master Card, Visa, UnionPay

รองรับการชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, หรือธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โดยต้องมีการส่งข้อมูลยืนยันการชำระเพิ่มเติม

รองรับการโอนชำระผ่านระบบ
PromptPay โดยต้องมีการส่งข้อมูลยืนยันการชำระเพิ่มเติม

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ด้วยการแตะ หรือเสียบ

บัตรที่มีชิป สามารถเสียบเข้ากับเครื่องอ่าน

หรือบัตรที่มีสัญลักษณ์
สามารถแตะเพื่อชำระได้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

แจ้งความต้องการเลือกช่องทางชำระ และตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ จากนั้นโอนชำระด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ ก่อนจะส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบ

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: ดิ อเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บจก.ฉลาดอัจฉริยะ
หมายเลขบัญชี: 0971230533

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: อเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี: บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 4181136728

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
สาขา: เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ชื่อบัญชี: บจก. ฉลาดอัจฉริยะ
หมายเลขบัญชี: 2752159299

พร้อมเพย์โอนเงิน

แจ้งความต้องการเลือกช่องทางชำระ และตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ จากนั้นโอนชำระด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ ก่อนจะส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบ

หมายเลขพร้อมเพย์
ชื่อบัญชี: บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 0105562192691

หรือชำระด้วยการสแกน QR Code นี้