แบรนด์ Aqara ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ชื่อ "Aqara" มีต้นกําเนิดมาจากคําภาษาละติน "acutulus" (ฉลาด) และ "ara" (บ้าน) วิสัยทัศน์ของ Aqara คือการมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันบ้านอัจฉริยะที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย