บริการหลังการขาย

การขอรับบริการหลังการขาย
กรณีเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า ซ่อมสินค้า

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข การคืนสินค้า หรือ การเคลมสินค้า หากตรงตามเงื่อนไข สามารถส่งสินค้าเข้ามาให้ตรวจสอบและดำเนินการ เปลี่ยนสินค้า / ซ่อมแก้ไข / คืนเงิน โดยส่งสินค้าที่ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าให้ตรวจสอ แล้วกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน โดยทางเราจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการ*

ข้อมูลติดต่อ

hello@autogate.pro

02-430-1484

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าคืน หรือให้ตรวจสอบ

บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด
12/93 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 14/1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

(กรุณาวงเล็บบนกล่องว่า 'คืนสินค้า' หรือ 'เคลมสินค้า')