ตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งานกลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะ Yale

เริ่มต้นใช้งานกลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะจาก Yale พร้อมคุณสมบัติการทำงานรูปแบบต่าง ๆ

กลอนประตูดิจิตอลจาก Yale ผู้นำด้านล็อคระดับโลกกว่าศตวรรษจากสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮม ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ ให้เป็น 'กลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะ'

โดยกลอนประตูดิจิตอลรุ่นที่รองรับอัปเกรดคือ Yale YDD724A / Yale YDG413A / Yale YDM3109A / Yale YDM3115V / Yale YDM4109A / Yale YDM7116A / Yale YDM7220 BioSecure / Yale YDR41A / Yale YMF30A / Yale YMF40A / Yale Luna Pro / Yale Luna Pro+

สิ่งที่ต้องใช้

  • กลอนประตูดิจิตอล Yale รุ่นที่รองรับ

  • อุปกรณ์เสริม Yale Access BLE Module

  • อุปกรณ์เสริม Yale Access Bridge / Yale Connect Wi-Fi Bridge (ไม่จำเป็น)

  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ใช้ iOS 13 ขึ้นไป หรือ Android 8 ขึ้นไป

ดาวน์โหลดแอป Yale Home

ติดตั้ง และสมัครสมาชิกด้วยอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

  • เปิดฝาหลังตัวล็อค

  • ใส่อุปกรณ์ Yale Access BLE Module ในช่องอุปกรณ์เสริม

  • กดรีเซ็ต (หากจำเป็น / แล้วแต่รุ่น)

  • เชื่อมต่อล็อคเข้ากับโทรศัพท์ โดยใช้กล้องสแกน QR Code ที่อุปกรณ์

  • ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ตามหน้าจอในแอป เพิ่มบ้าน ตั้งชื่อประตู

การตั้งค่าและติดตั้งระบบ Yale Access

เชื่อมต่อกับ Apple HomeKit และ Siri

เมื่อคุณเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอลเข้ากับแอป Yale Home ด้วย iPhone ระบบจะเชื่อมต่อกลอนเข้ากับ Apple Home (หรือแอป 'บ้าน') ให้อัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเริ่มควบคุมกลอนผ่าน HomeKit ได้ทันที

หากยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ HomeKit ให้กดเพิ่มอุปกรณ์เสริมในแอป Home เพื่อเพิ่มกลอนผ่านการสแกน QR Code (อาจต้องกดรีเซ็ตเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อ)

สามารถสั่งล็อค/ปลดล็อคผ่านแอป และสั่งด้วยเสียงผ่าน Siri
และตรวจสอบสถานะการล็อคได้

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมอื่น ๆ เช่น
Google Home / Alexa / SmartThings

การเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะเข้ากับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมอื่น ๆ นอกเหนือจาก Apple HomeKit และ Yale Home แล้ว คุณต้องมีอุปกรณ์เสริม Yale Connect Bridge เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้กลอนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ (Yale Access BLE Module ช่วยให้เชื่อมต่อผ่าน bluetooth ได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในตัวได้)

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้ง 2 ชิ้นแล้ว สามารถนำบัญชี Yale Home ไปลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในแอปสมาร์ทโฮมที่ต้องการ เช่น Google Home / Alexa / SmartThings เพื่อเชื่อมต่อ และควบคุมกลอนประตูได้ทันที

ควบคุมกลอนประตูระยะไกลจากนอกบ้าน

การควบคุมกลอนประตูดิจิตัลอัจฉริยะจากระยะไกล คือการควบคุมและดูสถานะกลอนผ่านอินเตอร์เน็ต จากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องอยู่ใกล้กับตัวกลอนประตู หรืออยู่ในระยะ bluetooth ของตัวอุปกรณ์ (15-20 เมตร) โดยการใช้งานนี้สามารถใช้ได้ผ่านแอป Yale Home หรือแอปแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมต่าง ๆ ที่ได้เชื่อมต่อไว้

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Apple HomeKit
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Yale จากระยะไกลผ่านแอป Home หรือสั่งงานด้วยเสียง Siri โดยคุณต้องมีอุปกรณ์ Apple TV รุ่นที่ 3 ขึ้นไป หรือ HomePod รุ่นใดก็ได้ หรือ iPad ที่ใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป ทำหน้าที่เป็น 'ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน (home hub)' โดยอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ต้องเชื่อมต่อ bluetooth กับตัวกลอนด้วย (อยู่ในระยะไม่เกิน 15-20 เมตร จากตัวกลอน) ทั้งนี้คุณสามารถสั่งงาน ล็อค/ปลดล็อค และดูสถานะการล็อคได้เท่านั้น การตั้งค่าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในแอป Home จะไม่สามารถเข้าถึงได้

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Yale Home
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Yale จากระยะไกล รวมถึงดูประวัติการใช้งาน ตั้งค่าต่าง ๆ ได้ผ่านแอป Yale Home โดยต้องมี Yale Connect Bridge เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้กลอนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ (Yale Access BLE Module ช่วยให้เชื่อมต่อผ่าน bluetooth ได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในตัวได้)

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Google Home / Alexa / SmartThings
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Yale จากระยะไกล รวมถึงดูประวัติการใช้งาน ตั้งค่าต่าง ๆ ได้ผ่านแอป Yale Home โดยต้องมี Yale Connect Bridge เพิ่มเติม ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมกลอนผ่านแอป หรือสั่งด้วยเสียงจากที่ไหนก็ได้