การคำนวณน้ำหนักประตูรั้ว เพื่อเลือกกำลังมอเตอร์ที่เหมาะสม

หลักการเบื้องต้นและข้อมูลสำหรับการประเมินน้ำหนักประตูรั้ว เพื่อเลือกมอเตอร์ที่มีกำลังเหมาะสม

มอเตอร์ประตูอัตโนมัติมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกำลัง สำหรับประตูรั้ว และความต้องการรูปแบบต่าง ๆ การเลือกรูปแบบและกำลังของมอเตอร์ที่เหมาะสม จะช่วยให้การทำงานเปิดปิดประตูรั้วไปเป็นอย่างราบรื่น สามารถเปิดปิดได้อย่างทันใจ และไม่ทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป ช่วยในเรื่องประสิทธิภาพและความคงทน

โดยการที่จะเลือกมอเตอร์ที่มีกำลังพอเหมาะ ต้องเริ่มจากการทราบน้ำหนักของประตูรั้วก่อน โดยอาจสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต หรือโครงการที่เป็นผู้สั่งผลิตประตูรั้ว หากไม่มีข้อมูล อาจใช้การประเมินน้ำหนักทดแทน

การประเมินน้ำหนักประตูรั้ว แบบบานเลื่อน

  • ขนาดของประตูรั้ว (ความยาว และความสูงของประตูรั้ว)

  • วัสดุของประตูรั้ว

ในการประเมินน้ำหนักประตูรั้ว สามารถใช้การคำนวณโดยใช้ปัจจัยเหล่านี้มาคำนวณ

วัสดุแต่ละชนิดที่นำมาประกอบขึ้นเป็นประตูรั้วมีน้ำหนักที่แตกต่างกันไป รวมถึงความหนา ลวดลาย การเว้นช่องว่าง และโครงสร้าง ต่างส่งผลถึงน้ำหนักจริงของประตูรั้วทั้งสิ้น ทั้งนี้น้ำหนักที่นำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงน้ำหนักคร่าว ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินเท่านั้น

กรณีประตูรั้วที่มีความสูง และความยาวอื่น ๆ แตกต่างจากตาราง สามารถนำน้ำหนักคร่าว ๆ มาเทียบบัญญัติไตรยางค์ออกมาเป็นน้ำหนักประเมินที่ตรงตามสัดส่วนใกล้เคียงความจริง

*ข้อสังเกต ในปัจจุบันหมู่บ้านจัดสรรมักมีประตูรั้วมาให้ โดยนิยมใช้เหล็กกล่องทำสี ความสูงประมาณ 1.4-1.6 เมตร โดยสำหรับบ้านที่มี 2 ช่องจอด จะกว้างประมาณ 5 เมตร (สัดส่วน 1.6 x 5) หรือน้ำหนักประมาณ 360 กิโลกรัม สามารถเลือกใช้มอเตอร์ที่มีกำลังใกล้ หรือสูงกว่าเล็กน้อย

การประเมินน้ำหนักประตูรั้ว แบบบานหมุน บานสวิง

ในการประเมินน้ำหนักประตูรั้วสามารถอ้างอิงน้ำหนักจากขนาดและวัสดุของประตูจากตารางด้านบนเช่นเดียวกับประตูรั้วแบบบานเลื่อน แต่ข้อแตกต่างสำหรับประตูรั้วบานหมุน หรือบานสวิง คือประตูรั้วลักษณะนี้จะใช้มอเตอร์รูปแบบแขนดึง 2 ตัว ข้างละ 1 ตัว น้ำหนักที่นำมาพิจารณาเลือกกำลังมอเตอร์คือน้ำหนักต่อประตู 1 ข้าง และตัวมอเตอร์ก็จะระบุกำลังไว้สำหรับแขน 1 ข้างเช่นเดียวกัน

เช่น ประตูรั้วบานหมุน ขนาดยาว 2.5 เมตร สูง 2 เมตร ต่อบาน น้ำหนักประมาณ 225 กิโลกรัม ต้องเลือกใช้มอเตอร์ที่มีกำลังใกล้เคียง หรือสูงกว่าเล็กน้อย จำนวน 2 ตัว

มอเตอร์ประตูรั้ว