กลอนประตูมีกี่แบบ อัปกเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอลได้ไหม?

กลอนประตูรูปแบบต่าง ๆ และความเข้ากับได้ในการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล

กลอนประตู หรือล็อค เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชิ้นสำคัญไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยรูปแบบใด โดยกลอนมีหลากหลายรูปแบบ มีลักษณะ รูปร่าง การทำงานต่าง ๆ กันไป โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงกลอนประตูที่มีการใช้งานทั่วไปในประเทศไทย

ลูกบิดประตู
knob lock

เป็นรูปแบบล็อคที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทย เพราะมีความเอนกประสงค์ที่เป็นทั้งที่จับและกลอนในตัว แต่บ้านสมัยใหม่อาจไม่นิยมติดตั้งที่ประตูหลักของบ้านแล้ว ตัวล็อคลูกบิดมักถูกติดตั้งในที่พักอาศัยที่ประตูด้านนอก อาจติดตั้งคู่กับล็อคเดือยตาย (deadbolt) เพื่อเสริมความปลอดภัย หรือติดตั้งเพียงชิ้นเดียวก็ได้ ทั้งนี้ล็อคลักษณะนี้อาจไม่ปลอดภัยนักหากติดตั้งที่ภายนอกโดยชิ้นเดียว เนื่องจากสามารถถูกทำลายได้ง่าย

การอัปเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอล:
ไม่สามารถอัปเกรดได้ แต่สามารถติดกลอนประตูดิจิตอลเสริมไว้ใกล้ ๆ หรือถอดลูกบิดออก แล้วติดกลอนประตูดิจิตอลทดแทนก็ได้

ล็อคเดือยตาย / ล็อคสลักเกลียว
deadbolt lock

ล็อคเดือยตาย หรือ deadbolt มักติดตั้งไว้ที่ประตูนอก (คู่กับลูกบิด หรือมือจับ/เขาควาย สำหรับใช้เปิดปิดประตู เนื่องจากล็อคลักษณะนี้ไม่มีที่จับในตัว) โดยล็อคเดือยตายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ แบบกุญแจเดี่ยว แบบกุญแจคู่ และแบบทมีที่หมุนแบบล็อคได้
ล็อคเดือยตายแบบกุญแจเดี่ยว คือประเภทที่นิยมที่สุด ล็อคประเภทนี้เป็นล็อคที่พบได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ลักษณะคือด้านนอกมีรูกุญแจ และด้านในเป็นที่หมุนสำหรับปลดล็อค ล็อคเดือยตายประเภทกุญแจมีลักษณะคือทั้ง 2 ด้านจะมีรูกุญแจ คือต้องใช้กุญแจทั้งเพื่อเข้าและออกจากบ้าน ส่วนล็อคเดือยตายประเภทมีที่หมุนล็อคได้ คือด้านด้านหนึ่งมีรูกุญแจ ส่วนอีกด้านมีที่หมุนแต่ก็มีรูกุญแจเพื่อให้ไขล็อคการทำงานของที่หมุนเสริมความปลอดภัย

การอัปเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอล:
สามารถอัปเกรดได้ โดยมีล็อคที่เปลียนเฉพาะด้านในประตู แล้วใช้แอปปลดล็อคจากด้านนอก (กุญแจเดิมไขได้) เช่น August Smart Lock หรือล็อคที่เปลี่ยนทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อเพิ่มความสามารถในการปลดล็อคด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่ม เช่น Aqara U100 Smart Lock

ดูล็อคเดือยตายทั้งหมด

แม่กุญแจ / กุญแจคล้อง
padlock

แม่กุญแจเป็นล็อคประเภทเดียวไม่ยึดติดกับประตูอย่างถาวร มีหลากหลายขนาด และพกพาได้ แม่กุญแจมีแบบใช้กุญแจปลดล็อค แบบปลดล็อคด้วยรหัสที่ตัวแม่กุญแจ หรือผสม โดยปกติแล้วแม่กุญแจจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวล็อคเพื่อใช้กุญแจร่วมกับกุญแจอื่น ๆ ของคุณได้ แม่กุญแจอาจใช้เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้กับประตู หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถล็อคได้

การอัปเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอล:
ไม่สามารถอัปเกรดได้ แต่สามารถเปลียนไปใช้แม่กุญแจที่มีคุณสมบัติในการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน หรือมีตัวเลือกการปลดล็อคพิเศษอื่น ๆ เช่น การใช้ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด

ล็อคแบบฝัง / ลิ้นกุญแจ
mortice lock

ล็อคแบบฝังเป็นล็อคที่ต้องมีร่องเจาะเข้าไปในประตูที่ติดตั้ง มักฝังตลับล็อคขนาดใหญ่เข้าไปในประตู เป็นล็อคที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ตัวล็อคมีแบบ 5 สลัก และแบบ 3 สลัก โดยสลักแต่ละตัวจะต้องเรียงตัวกันเพื่อปลดล็อค และนับว่าเป็นล็อคที่ยากแก่การสะเดาะ ในประเทศไทยล็อคลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะขนาดใหญ่ที่ประตู มีมือจับ และรูกุญแจรวมกับอยู่บนแผ่นโลหะนี้

การอัปเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอล:
สามารถอัปเกรดได้ แต่โดยทั่วไปอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด โดยใช้กลอนประตูดิจิตอลแบบฝัง (mortice lock)

ดูล็อคแบบฝังทั้งหมด

ไส้กุญแจแบบยุโรป
euro cylinder lock

ไส้กุญแจแบบยุโรป (กระบอกุญแจ หรือไส้กุญแจ DIN) เป็นอุปกรณ์ทรงกระบอก เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ล็อคประตู ซึ่งเป็นที่นิยมในยุโรป นอกจากนี้ยังใช้ในอเมริกาเหนือเป็นล็อคประตูกระจกบานเลื่อน และประตูแบ่งห้อง โดยมีหลายประเภท เช่น กระบอกเดี่ยว (มีรูกุญแจด้านเดียว) กระบอกคู่ (กระบอกล็อคในแต่ละด้าน) และกระบอกเดี่ยวพร้อมที่หมุน (กระบอกล็อคด้านหนึ่งและที่หมุนปลดล็อคอีกด้านหนึ่ง) โดยประเภทนี้มีขนาดค่อนข้างมาตรฐาน (อาจมีหลายความยาว ขึ้นกับความหนาของประตู) ใส่ไว้เป็นไส้สำหรับปลดล็อคตรงกลางชุดล็อคที่มีมือจับอีกทีหนึ่ง ในประเทศไทยบางครั้งใช้ร่วมกับล็อคแบบฝัง (mortice lock) ด้วย

การอัปเกรดเป็นกลอนประตูดิจิตอล:
สามารถอัปเกรดได้ โดยมีอุปกรณ์ครอบกุญแจ หรือที่หมุนภายในบ้าน หรือสามารถถอดออกแล้วติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลแบบฝัง (mortice lock) แทนที่ได้

กลอนประตูดิจิตอล