กลอนประตูดิจิตอล Aqara ต้องมีฮับไหม?

ความสามารถ และความแตกต่างของกลอนประตูดิจิตอล Aqara เมื่อมีและไม่มี Aqara Hub

กลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะจาก Aqara ทุกรุ่น* รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้หลายรูปแบบ ทั้งการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooh ผ่าน Zigbee และ NFC ซึ่งทำให้ตัวล็อคมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และมีความสามารถที่ต่างกันตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

โดยปกติอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจาก Aqara ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Zigbee และต้องใช้งานร่วมกับ Aqara Hub ทำให้ทำงานได้สมบูรณ์ทั้งการสั่งงาน และเชื่อมต่อต่าง ๆ แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์กลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะนั้น สามารถทำงานได้แม้ไม่มี Aqara Hub โดยมีข้อจำกัดคุณสมบัติบางอย่างแทน

*รุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบัน Aqara A100 Zigbee / Aqara D100 Zigbee / Aqara U100

เนื่องจากกลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะ Aqara รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างตัวกลอนกับโทรศัพท์ได้โดยตรง ทำให้สามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องมี Aqara Hub ได้แก่

สมาร์ทล็อค Aqara โดยไม่มี Aqara Hub

 • ล็อค/ปลดล็อคกลอนประตูด้วย Apple Home Key (ใช้ iPhone /  Watch เสมือนคีย์การ์ด แตะเพื่อปลดล็อค)

 • เชื่อมต่อกับ Apple HomeKit

 • เชื่อมต่อกับแอป Aqara Home ล็อค/ปลดล็อคกลอน (ในระยะ Bluetooth เท่านั้น)

 • ตั้งค่าทั่วไป (ผ่าน Bluetooth) เช่น ตั้งบันทึกลายนิ้วมือ บันทึกรหัสผ่าน

 • สร้างรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (ผ่าน Bluetooth)

 • สร้างรหัสผ่านที่ใช้งานได้เฉพาะเวลาที่กำหนด (ผ่าน Bluetooth)

คุณสมบัติพิเศษเมื่อเชื่อมต่อกับ Aqara Hub!

 • รับการแจ้งเตือนระยะไกล แม้อยู่นอกบ้าน

 • การตั้งค่ารหัสผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรหัสผ่านที่ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา จากระยะไกล

 • ล็อค/ปลดล็อคผ่านแอป Aqara Home จากระยะไกล

 • เชื่อมต่อระบบสมาร์ทโฮมอื่น ๆ เช่น Google Home / Alexa

 • สร้างการทำงานอัตโนมัติ / เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ทำงานร่วมกันอัตโนมัติ

เชื่อมต่อกับ Apple HomeKit และ Siri

เมื่อคุณเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอลเข้ากับแอป Aqara Home ด้วย iPhone ระบบจะเชื่อมต่อกลอนเข้ากับ Apple Home (หรือแอป 'บ้าน') ให้อัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเริ่มควบคุมกลอนผ่าน HomeKit ได้ทันที

หากยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ HomeKit ให้กดเพิ่มอุปกรณ์เสริมในแอป Home เพื่อเพิ่มกลอนผ่านการสแกน QR Code (อาจต้องกดรีเซ็ตเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อ)

สามารถสั่งล็อค/ปลดล็อคผ่านแอป และสั่งด้วยเสียงผ่าน Siri
และตรวจสอบสถานะการล็อคได้

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมอื่น ๆ เช่น
Google Home / Alexa

การเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอลอัจฉริยะเข้ากับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมอื่น ๆ นอกเหนือจาก Apple HomeKit และ Aqara Home แล้ว คุณต้องมี Aqara Hub รุ่นใดก็ได้* เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้กลอนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านได้ (กลอนจะเชื่อมต่อกับ Aqara Hub ผ่าน Zigbee แล้วจึงเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วไปยังอินเตอร์เน็ตอีกต่อหนึ่ง)

เมื่อติดตั้ง Aqara Hub แล้ว สามารถนำบัญชี Aqara Home ไปลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในแอปสมาร์ทโฮมที่ต้องการ เช่น Google Home / Alexa เพื่อเชื่อมต่อ และควบคุมกลอนประตูได้ทันที

ควบคุมกลอนประตูระยะไกลจากนอกบ้าน

การควบคุมกลอนประตูดิจิตัลอัจฉริยะจากระยะไกล คือการควบคุมและดูสถานะกลอนผ่านอินเตอร์เน็ต จากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องอยู่ใกล้กับตัวกลอนประตู หรืออยู่ในระยะ bluetooth ของตัวอุปกรณ์ (15-20 เมตร) โดยการใช้งานนี้สามารถใช้ได้ผ่านแอป Yale Home หรือแอปแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมต่าง ๆ ที่ได้เชื่อมต่อไว้

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Apple HomeKit
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Aqara จากระยะไกลผ่านแอป Home หรือสั่งงานด้วยเสียง Siri โดยคุณต้องมีอุปกรณ์ Apple TV รุ่นที่ 3 ขึ้นไป หรือ HomePod รุ่นใดก็ได้ หรือ iPad ที่ใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป ทำหน้าที่เป็น 'ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน (home hub)' โดยอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ต้องเชื่อมต่อ bluetooth กับตัวกลอนด้วย (อยู่ในระยะไม่เกิน 15-20 เมตร จากตัวกลอน) ทั้งนี้คุณสามารถสั่งงาน ล็อค/ปลดล็อค และดูสถานะการล็อคได้เท่านั้น การตั้งค่าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในแอป Home จะไม่สามารถเข้าถึงได้

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Aqara Home
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Aqara จากระยะไกล รวมถึงดูประวัติการใช้งาน ตั้งค่าต่าง ๆ สร้างรหัสผ่านชั่วคราว ส่งกุญแจดิจิตอลได้ผ่านแอป Aqara Home โดยต้องมี Aqara Hub เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้กลอนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ (กลอนจะเชื่อมต่อกับ Aqara Hub ผ่าน Zigbee แล้วจึงเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วไปยังอินเตอร์เน็ตอีกต่อหนึ่ง)

การควบคุมระยะไกลผ่าน
Google Home / Alexa
คุณสามารถควบคุมกลอนประตูดิจิตอล Aqara จากระยะไกล รวมถึงดูประวัติการใช้งาน ตั้งค่าต่าง ๆ ได้ผ่านแอป Aqara Home โดยต้องมี Aqara Hub เพิ่มเติม ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมกลอนผ่านแอป หรือสั่งด้วยเสียงจากที่ไหนก็ได้