มอเตอร์ประตูอัตโนมัติระบบไฟ AC และ DC ต่างกันอย่างไร แบบไหนดีกว่า?

ความแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย และการใช้งานมอเตอร์ประเภทไฟกระแสสลับ (AC) และมอเตอร์ไฟกระแสตรง (DC)

มอเตอร์ไฟฟ้าคือเครื่องจักรที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานที่เก็บไว้หรือการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงให้เป็นพลังงานกลผ่านการผลิตแรงหมุน มอเตอร์แต่ละประเภทมีข้อดีที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยมอเตอร์ไฟฟ้ามีสองประเภทหลักคือ:

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC: Alternate Current)

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC: Direct Current)

มอเตอร์ AC มีคุณสมบัติได้แก่ :

 • ความต้องการพลังงานเริ่มต้นต่ำ เพิ่มความปลอดภัย

 • ควบคุมระดับกระแสเริ่มต้นและความเร่งได้

 • สามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดในแต่ละช่วงการใช้งาน

 • ความทนทานสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • ความสามารถกำหนดค่าแบบหลายเฟส

 • แผงควบคุมมีความซับซ้อนน้อย ดูแลบำรุงรักษาง่าย

 • อาศัยการปรับความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (frequency) เพื่อปรับความเร็วในการเปิด-ปิดของประตู อาจทำได้ไม่แม่นยำนัก

 • ราคาโดยทั่วไปต่ำกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC ในรุ่นเดียวกัน

มอเตอร์ DC มีคุณสมบัติได้แก่ :

 • การติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่าย

 • กำลังสตาร์ทและแรงบิดสูง

 • เวลาตอบสนองที่รวดเร็วในการสตาร์ท หยุด และเร่งความเร็ว

 • มีจำหน่ายในแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานหลายแบบ

 • แผงควบคุมมักมีฟังก์ชั่นการใช้งานและตั้งค่าได้หลายรูปแบบ

 • ปรับความเร็วของประตูได้ง่ายโดยการควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วหรือชะลอความเร็วของประตูได้ง่ายและแม่นยำ

 • เกิดความร้อนสะสมระหว่างการใช้งานน้อย ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน เหมาะสำหรับประตูที่มีความถี่การใช้งานสูง

 • สามารถติดตั้งแบตเตอรี่สำรอง เพื่อให้ประตูสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแม้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้

มอเตอร์แบบไหนแรงกว่ากัน ระหว่าง AC กับ DC ?

โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์ AC มักจะมีกำลังมากกว่ามอเตอร์ DC เนื่องจากสามารถสร้างแรงบิดได้สูงกว่าโดยใช้กระแสที่แรงกว่า อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปมอเตอร์กระแสตรงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและใช้พลังงานรับเข้าได้ดีกว่า มอเตอร์ทั้งแบบ AC และ DC ต่างก็มีหลายขนาดและกำลังที่สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย

เลือกมอเตอร์แบบไหนดี ระหว่าง AC กับ DC ?

หากต้องการความประหยัดคุ้มค่า หรือในกรณีประตูขนาดใหญ่/ประตูบางรูปแบบที่ต้องการกำลังมากเป็นพิเศษ มอเตอร์ AC เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ส่วนมอเตอร์ DC ที่ราคาสูงขึ้น จะได้ข้อดีในเรื่องลูกเล่นการใช้งานและความแม่นยำ

*สังเกตสัญลักษณ์ AC หรือ DC บนภาพประกอบมอเตอร์แต่ละรุ่นบนเว็บไซต์เรา ซึ่งจะบอกว่ามอเตอร์แต่ละรุ่นเป็นประเภทใด

มอเตอร์ประตูรั้ว